Klik for at vise menuen
  • Der er mødepligt i kantinen den første halvdel af pauserne.
  • Overtøj i kantinen er ikke tilladt.
  • Der må kun ryges udendørs.
  • Man må ikke forlade skolen i arbejdstiden uden en aftale med sin lærer.
  • Spiritus, øl og stoffer er forbudt på skolen.

Sygdom

  • Hvis du bliver syg skal du ringe besked til skolen hver eneste dag kl. 8.00.
  • Læge og tandlæge besøg m.m. skal ligge udenfor skoletiden.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse