Klik for at vise menuen
 • Der er mødepligt i kantinen den første halvdel af pauserne.
 • Overtøj i kantinen er ikke tilladt.
 • Der må kun ryges udendørs.
 • Man må ikke forlade skolen i arbejdstiden uden en aftale med sin lærer.
 • Spiritus, øl og stoffer er forbudt på skolen.

Sygdom

 • Hvis du bliver syg skal du ringe besked til skolen hver eneste dag kl. 8.00.
 • Læge og tandlæge besøg m.m. skal ligge udenfor skoletiden.

Seneste Facebook billeder

  Særlige uddannelser

  KUU

  egu-dreng

  En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
  nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

  EGU

  KUU3

  En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

  PBE

  PBE

  Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse