Klik for at vise menuen

Ekskursioner og lejr ture er en obligatorisk del af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole.

Egenbetaling til disse er kun en lille del af den faktiske udgift hertil.

I 2016 er egenbetalingen på 7,-kr hver 14. dag. Beløbet fratrækkes automatisk i forbindelse med udbetaling af skoleydelsen.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse