Klik for at vise menuen

Ekskursioner og lejr ture er en obligatorisk del af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole.

Egenbetaling til disse er kun en lille del af den faktiske udgift hertil.

I 2016 er egenbetalingen på 7,-kr hver 14. dag. Beløbet fratrækkes automatisk i forbindelse med udbetaling af skoleydelsen.

Seneste Facebook billeder

  Særlige uddannelser

  KUU

  egu-dreng

  En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
  nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

  EGU

  KUU3

  En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

  PBE

  PBE

  Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse