Klik for at vise menuen

Du kan låne arbejdstøj af skolen. Du kvitterer for udleveringen og giver samtidig skolen tilladelse til at modregne betaling for tøjet fra din sidste lønudbetaling, i tilfælde af at du ikke får det afleveret, når du forlader skolen. Du kan købe arbejdstøjet til halv pris, hvis du ønsker det.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse