Klik for at vise menuen

Grillgaffel Håndsmedet
Pris kr. 80,-

Kontakt:
Jørn tlf: 20 25 79 68
Ole tlf:  20 30 06 74

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse