Klik for at vise menuen

Værdigrundlag 

Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: 

Faaborg-Midtfyn Produktionsskole...

 • fungerer som en helhed
 • er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge 
 • har en synlig fælles pædagogik
 • er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge
 • arbejder vi professionelt 
 • respekterer vi alle uanset tro, race, udseende. 
 • mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid 
 • producerer vi ikke varer uden "kunder" 
 • udvikler og engagerer vi os i fællesskab 
 • er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller 
 • er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet 
 • er vi åbne og lydhør overfor kritik 

Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!!

Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation 

Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring 

Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag 

Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse 

Skolen har få enkle regler 

Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen 

Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde 

Skolen har få men faste traditioner. 

Seneste Facebook billeder

  Særlige uddannelser

  KUU

  egu-dreng

  En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
  nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

  EGU

  KUU3

  En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

  PBE

  PBE

  Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse