Klik for at vise menuen

Identifikation og kortlægning.

Eleverne på skolens linjer har fået forelagt opgaven: "at give et bud på hvordan de i det daglige oplever deres undervisningsmiljø". En lille spørgeskema undersøgelse har givet et praj om, hvordan skolen fungerer som undervisningsmiljø.

Beskrivelse og vurdering.

Spørgsmålene relaterer til de i vejledningen beskrevne områder: det æstetiske, det psykiske, det fysiske.

Som det fremgår af svarene er der generelt en god tilfredshed med undervisningsforholdene på vores skole.

Prioritering og handlingsplan.

På skolen er indretning, arbejdsform og social omgangsform højt prioriteret. Indretning af lokaler og værksteder er linjernes elever og undervisernes eget arbejdsområde, som har en høj prioritet.

Fælles områder er indrettet lyst og venligt og bliver vedligeholdt, så skolen er imødekommende for brugere og gæster.

Den nuværende ansvars fordeling for vedligeholdelse og indretning fungerer tilfredsstillende og elevernes tilbagemelding på undersøgelsen giver ikke anledning til ændringer i denne prioritering og arbejdsform.

Retningslinjer og opfølgning.

Opfølgning på undervisningsmiljøets tilstand her på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole vil foregå fra ledelsen en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af beretning til skolens årsregnskab.

Den løbende opfølgning foregår som en del af det daglige pædagogiske og praktiske arbejde på linjerne.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse