Klik for at vise menuen

Almen undervisning

På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole prioriterer vi den almene undervisning højt. 

Samfundsorientering, dansk og matematik er en del af undervisningen på linjen.

Skolen kan tilrettelægge særligt målrettede produktionsskoleforløb. 

AOF tilbyder ordblindeundervisning på skolen.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse