Klik for at vise menuen

Vi har et særligt fokus på udslusningen af skolens elever. Vejledere og linjelære holder så vidt muligt kontakt med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg.

Det praktiske

Rent praktisk sikrer linjelæreren, at eleven er velforberedt på den nye situation. "Hvordan kommer jeg derhen, hvem er det jeg skal møde/spørge efter, evt. besøger læreren og den unge stedet inden opstart for at sikre, at modtagestedet har navn og telefon nummer på linjelæreren, så det er let at få kontakt, hvis der opstår uregelmæssigheder."

Opfølgning

Når elever forlader skolen bliver UU vejlederen, evt. sagsbehandler og forældre (unge under 18 år) orienteret.

Når der er gået 4 måneder fra eleven har startet anden aktivitet, kontakter skolens administration det nye sted for at følge op på, om eleven fortsat er i gang.

Hvis ikke, følger skolens vejleder op med UU vejleder.

Elever i 2017:

Elever på skolen 1/1 2017 i alt 102.

Tilgang i 2017 i alt 104 elever.

Udslusning i 2017 i alt 151 elever.

 

Aldersfordeling af eleverne i 2017:

Unge under 16 år: 1

Unge på 16-17 år: 69

Unge på 18-21 år: 122

Unge på 22-25 år: 14

Se statistik over udslusning 2016

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse