Klik for at vise menuen

Skolens ledelse består af:

  • Bestyrelsen, som har det overordnede ledelsesansvar
  • Forstanderen, Alis Jessen, som har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling - pædagogisk, økonomisk og personalemæssigt.
  • Viceforstander, Birgit Lykke Hansen er stedfortræder for forstanderen og en del af skolens daglige ledelse.

Skolens bestyrelse:

Børge Madsen
Bestyrelsesformand, udpeget af Faaborg-Midtfyn Produktionsskolens bestyrelse

Steffen Jørgensen
Udpeget af DA

Arne Brunholm
Udpeget af DA

Flemming Sørensen
Udpeget af LO

Peter R. Jensen
Udpeget af LO

Susanne Sommer
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

Gro Thoen
Tilforordnet, Center for Aktiv Indsats, Faaborg-Midtfyn Kommune

Erik C.O. Wanscher
Dalum Landbrugsskole


Ledelsesgrundlag

Lovgrundlag

Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er en selvejende institution underlagt Undervisningsministeriet og fungerer under Lov nr. 1124 af 29/12 1999.

Målsætning

Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole.

Målgruppe for produktionsskoler og produktionshøjskoler

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. Undervisningstilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Særlige uddannelser

egu-drengEGU

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddannelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

KUU3KUU

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

Seneste Facebook billeder