Klik for at vise menuen

Skolens ledelse består af:

 • Bestyrelsen, som har det overordnede ledelsesansvar
 • Forstanderen, Birgit Lykke Hansen, som har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling - pædagogisk, økonomisk og personalemæssigt. 

Skolens bestyrelse:

Børge Madsen
Bestyrelsesformand, udpeget af Faaborg-Midtfyn Produktionsskolens bestyrelse

Steffen Jørgensen
Udpeget af DA

Arne Brunholm
Udpeget af DA

Flemming Sørensen
Udpeget af LO

Henrik Jørgensen
Udpeget af LO

Susanne Sommer
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole


Tilforordnet, Center for Aktiv Indsats, Faaborg-Midtfyn Kommune

Erik C.O. Wanscher
Dalum Landbrugsskole

Mette Laubel
Medarbejderrepræsentant, Faaborg-Midtfyn Produktionsskole


Ledelsesgrundlag

Lovgrundlag

Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er en selvejende institution underlagt Undervisningsministeriet og fungerer under Lov nr. 1124 af 29/12 1999.

Målsætning

Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole.

Målgruppe for produktionsskoler og produktionshøjskoler

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. Undervisningstilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Seneste Facebook billeder

  Særlige uddannelser

  KUU

  egu-dreng

  En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
  nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

  EGU

  KUU3

  En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

  PBE

  PBE

  Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse