Klik for at vise menuen

Skoleydelsen udbetales hver 14. dag bagud.

Sats

Skoleydelse for 2019

  • For unge over 18 år og udeboende: 1471 kr. om ugen
  • For unge over 18 år og hjemmeboende: 634 kr. om ugen
  • For unge under 18 år er skoleydelsen på 366 kr. om ugen

Fravær

Du får skoleydelse under anmeldt sygdom, ferie og fridage, men ikke under fravær. Der udbetales ikke skoleydelse ved ulovlig udeblivelse eller ved hjemsendelse, fordi du ikke har overholdt skolens regler.

Husk at

  • Aflevere dit skattekort og lønkonto nummer på kontoret den første arbejdsdag.
  • Du skal underskrive din timeseddel, inden kontoret kan beregne din skoleydelse.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse