Klik for at vise menuen

 

Håndværk og kultur:
Linjen består af 3 områder:

1.Træværkstedet, produktion på bestilling

2.Ejendomsservice/pedel 

3.Kulturhistoriske håndværk, og arbejdende værksted med børn

På linjen deltager du i forskellige arbejdsopgaver:
Oplæring og træning i gamle kulturhistoriske håndværk. Snitte, hugge, smede m.m.. Linjens elever instruerer børn ude på skoler eller besøgende børnegrupper på produktionsskolen.
Oplæring på træværkstedet i brug af værktøj, materialer og produktion på bestilling.
Opgaver der består af vedligeholdelse og renovering af ejendom og udearealer.
Det daglige arbejde kan foregå både ude og inde.

Hvad kan du forvente at lære

 

  • Brug af håndværktøj og forskellige teknikker. Forskelligt træarbejde, primitiv smedning.   
  • En del om håndværkets historie og jernalderkultur.
  • At formidle din viden og færdigheder.
  • Oplæring på træværkstedet i brug af værktøj, materialer og produktion på bestilling.
  • At begå dig på et værksted sammen med andre.
  • Almen samfundsfag, der tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder, dansk og matematik
  • Du får værktøjskendskab, og lærer at bruge værktøjet til de opgaver, der typisk er i et pedeljob
  • Besøg på virksomheder, museer og uddannelsessteder

Linjens produktion

Formidling af kuturhistoriske håndværk til børn i området. Produktion af bue/pil, håndsmedning, af brugsting/kunsthåndværk, grove tømreropgaver m.m.
Mindre vedligeholdelse af skolens ejendom og udeområder.
Produktion af ting og opgaver på bestilling.

Linjens aktiviteter

Smedning, buemageri, vedligeholdelse af værksted/bygninger og udendørsområder. Forefaldende opgaver, eksperimenterende opgaver.

  • Du kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse.

Besøg på virksomheder, museer og uddannelsessteder.

Eksempel på ugeskema

 

Kl.MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.00 - 8.30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde
8.30 - 9.00 Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad
9.00 - 12.00

Kultur/

håndværk

Kultur/

håndværk

Undervisning: Dansk, matematik

Kultur/

håndværk

Kultur/

håndværk
12.00 - 12.30 Frokost Frokost Frokost

Frokost

Frokost 11:30 - 12:00

Frokost

Frokost 11:30 - 12:00

12.30 - 15.00

Kultur/

håndværk

Fælles idræt.

Kultur/
håndværk

12.30 - 14.00 idræt
Fri 14:00

Værksted, rengøring

Fælles hygge. Bål/grill i æblelunden

Fri 13:30

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse