Klik for at vise menuen

 

Håndværk og design:
Linjen består af 2 områder:

1.Træværkstedet, produktion på bestilling

2.Ejendomsservice/pedel 

Med baggrund i kundebestillinger arbejder vi med ide udvikling, fra de første ideer over udvikling til egentlig modeller og proto typer til produktion.

Eleverne lærer at tage ejerskab for deres arbejde, ved at være med i ide fasen, tegnefasen og udvikling til et egentlig produkt.

Disse faser ofte i samarbejde flere elever sammen, og sammen med kunden.

Hvad kan du forvente at lære

 

  • Brug af håndværktøj og forskellige teknikker. Forskelligt træarbejde, smedning.  
  • At formidle din viden og færdigheder.
  • Oplæring på træværkstedet i brug af værktøj, materialer og produktion på bestilling.
  • At begå dig på et værksted sammen med andre.
  • Almen samfundsfag, der tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder, dansk og matematik
  • Du får værktøjskendskab, og lærer at bruge værktøjet til de opgaver, der typisk er i et pedeljob
  • Besøg på virksomheder, museer og uddannelsessteder

Linjens produktion

Der produceres bl.a. plankeborde, Tapes Planker, legehuse, skibskister, arbejdsborde og meget andet. Desuden en del træskærer arbejde.

Der modtages opgaver udefra, både til udvikling og egentlig produktion.

Nogle dage har vi besøg fra en skole i lokalområdet, som vi underviser på linjen.

Linjens aktiviteter

Smedning, vedligeholdelse af værksted/bygninger og udendørsområder. Forefaldende opgaver, eksperimenterende opgaver.

  • Du kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse.

Besøg på virksomheder, museer og uddannelsessteder.

Eksempel på ugeskema

 

Kl.MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.00 - 8.30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde
8.30 - 9.00 Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad Fælles morgenmad
9.00 - 12.00

Værksted arbejde

Matematik og Dansk

Værksted arbejde

Værksted arbejde

Værksted arbejde

12.00 - 12.30 Frokost Frokost Frokost

Frokost

Frokost 11:30 - 12:00

Frokost

Frokost 11:30 - 12:00

12.30 - 15.00

Værksted arbejde

Fælles idræt.

Værksted arbejde

Værksted arbejde

Hygge

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse