Klik for at vise menuen

EGU er en kompetencegivende uddannelse, der består af skoleperioder kombineret med oplæring på en arbejdsplads.

En del af skoleperioderne kan være del elementer af den tilsvarende ordinære uddannelse. Forløbet varer 2-3 år.

EGU er et tilbud til dig, der har et særligt behov for hjælp omkring uddannelse.

I samarbejde med Produktionsskolens uddannelsesvejleder tilrettelægger og gennemfører du dit uddannelsesforløb.

Skolens vejleder tilrettelægger sammen med de aktuelle EGU elever et uddannelsesforløb, der rummer relevant arbejdspraktik kombineret med relevante skoleforløb.

Særlige uddannelser

egu-drengEGU

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddannelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

KUU3KUU

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

Seneste Facebook billeder